Är champagne ett vin?

champagne-wine-glasses-fbInom området viner döljer sig många olika typer av drycker. På denna sida har redan vita och röda viner tagit upp för diskussion, men det finns naturligtvis mycket mera än detta när det gäller vin. Det som vanligtvis kallas för röda och vita viner, är de drycker som inte har någon form av kolsyreliknande karaktär. Inom området viner ingår dock även alla de mousserande viner och de som kallas för champagne. Alla dessa är också viner och egentligen är det heller ingen större skillnad på tillverkningsprocessen eller att dricka ett mousserande vin eller en champagne.

Det som skiljer mellan mousserande viner och champagne tycker de flesta är kvaliteten på dessa. Här klassas då alla de som bär namnet champagne högre än de andra så kallade vanliga mousserande vinerna. Detta behöver inte vara sant, då du ibland kan hitta ett mycket bra mousserande vin som slår många av de olika drycker som går under namnet champagne. Nu är det förvisso så att om du håller dig till den högre klassen av champagnesorter, kommer du genast att känna en bättre kvalitet och detta är något som de är mycket noga med att hålla inom sin egen lilla sfär av dryck.

När det gäller den egentliga och slående skillnaden mellan champagne och mousserande viner, är detta att bara ett fåtal får bära namnet och kallas för champagne. Det är bara de viner som kommer från distriktet champagne i Frankrike som får bära denna benämning och alla andra viner av samma sort får gå under namnet mousserande viner. Att just champagne har blivit så högt placerad och så älskad av många är naturligtvis den fantastiska smaken, men mycket beror även på en skicklig marknadsföring och ett klassificeringssystem som är något utöver det vanliga. Svaret på rubrikens fråga är i alla fall att champagne är ett vin.